Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai Lietuvoje


Vidaus reikalų ministerija apmovė parlamentą  
Jonė Kučinskaitė, Savaitraštis „Veidas“, 2006 06 15 
Seimui pradėjus svarstyti Paso įstatymo pataisas paaiškėjo, kad naujo pavyzdžio pasų blankai jau atspausdinti. Taigi įstatymą reikia ne rengti, o priderinti prie naujų dokumentų
Pasų blankų prispausdinta visiems metams į priekį. Jų užteks iki pat 2007-ųjų. Vidaus reikalų ministerijos atstovai per Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdį neslėpė, kad parlamentarai turėtų atsisakyti savo pataisų, nes naujų dokumentų blankų spausdinimas atsiėjo milijonus. Dešinioji opozicija siekė, kad pasas kaip ir anksčiau vadintųsi Lietuvos respublikos piliečio pasu bei kad būtų dedamas tautybę rodantis spaudas. Subyrėjusios koalicijos atstovai socialdemokratai ir "darbiečiai" primygtinai stumia savas Paso įstatymo pataisas, kurias pateikė "darbietis" Saulius Bucevičius. Jos iš esmės priderintos prie pagamintų dokumentų. Dėl to Seimo opozicijai kyla įtarimų, kad kairieji vėl surengė abejotiną asmens dokumentų spausdinimo sandorį. Unikalus atvejis Seimo istorijoje - dėl Paso įstatymo pataisų buvo balsuojama net tris kartus. Pirmą kartą kairiesiems pavyko prastumti sau palankias pataisas. Bet parlamentarui Petrui Auštrevičiui paprašius Liberalų frakcijos vardu balsuoti dar kartą, dešinieji susigriebė ir nubalsavo prieš. Bronius Bradauskas Socialdemokratų partijos frakcijos vardu tuomet pareikalavo trečio balsavimo. Bet ir vėl nesėkmė. Tuomet Seimo socdemų frakcijos lyderis Juozas Olekas ėmė frakcijos vardu spausti posėdžio pirmininką Alfredą Pekeliūną balsuoti ketvirtą kartą. Galiausiai "darbietė" Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkė Zita Žvikienė pareiškė besikreipsianti į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ši išaiškintų, kuris balsavimas tikras. Taigi kol kas Paso įstatymo svarstymas pristabdytas. O naujieji pasų blankai toliau spausdinami. Kodėl kairieji taip priešinasi iš esmės kosmetinėms dešiniųjų pateiktoms Paso įstatymo pataisoms? Apie tai mūsų savaitraščio tyrimas.
Ministerija slepia išlaidas
Kol Seimo nariai rengė Paso įstatymo pataisas, Seimo Teisės departamentas ir komitetai jas svarstė, vidaus reikalų ministras "darbietis" Gintaras Furmanavičius vasario mėnesį išleido įsakymą, reglamentuojantį pasų ir asmens tapatybės kortelių pakeitimus. Vienintelė naujovė - pasuose atsirasianti elektroninė įklija, sauganti vadinamuosius dokumento savininko biometrinius duomenis. Visa kita liktų kaip ir ligšioliniuose pasuose. Būtent tokie pasai, kaip patvirtino Anatolijus Rimkevičius, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) sekretorius, jau atspausdinti ir nuo rudens bus pradėti naudoti. Kiek jie kainavo bei kiek tiksliai jų atspausdinta, jis išvedžiojo neprisimenąs. "Bijau pasakyti, kiek kainavo. Tai seni blankai. Tik juos pritaikėme. Konkursas vyko 2000 m. Jį laimėjo vokiečių ir suomių konsorciumas. Vokietijos bendrovė "BIS Bundesdruckerei International Services GmbH" gamina korteles, o Suomijos "Setec OY" - pasų blankus", - nekalbus buvo A.Rimkevičius. Konkrečių duomenų dėl konkurso jis patarė kreiptis į VRM pavaldų Asmens dokumentų išrašymo centrą. Jo vadovą Ramūną Žičkį pakalbinti nebuvo paprasta. Iš pradžių jo sekretorė pasiteiravo, ar turime VRM leidimą. Mat A.Rimkevičius esą bara už nesuderintus interviu. Vėliau R.Zičkis per sekretorę pareiškė, kad į klausimus atsakys raštu. Po kelių dienų paskambinęs pareiškė, kad jau parengė atsakymus, bet mano, kad žurnalistus kažkas klaidina. Galiausiai gavome R.Žičkio atsakymus su daugybe biurokratiškų atsikalbinėjimų: "Detali informacija apie asmens dokumentų blankų pirkimą ir pardavimą yra ribojama šalių įgaliojimais ir atsakomybe. Todėl ši informacija viešai neskelbtina". Tad belieka remtis ministro G.Furmanavičiaus Paso įstatymo pakeitimo ir papildymo prie įstatymo pateiktu aiškinamuoju raštu, kuriame sakoma: "2006 m. reikės 5 mln. 700 tūkst. litų biometrinių duomenų diegimo ir jų naudojimo asmens dokumentuose sistemos projektui įgyvendinti".
Naujame pase stinga puslapių
Paradoksalu, bet aršiausios diskusijos Seime kilo dėl iš esmės kosmetinių pataisų, kad į pasą būtų dedamas tautybę rodantis spaudas, o ant viršelio būtų įrašas "Piliečio pasas". Spaudo, liudijančio tautybę, buvo atsisakyta dar anos kadencijos Seime, kai buvo priimti socdemų atstovo Juozo Bernatonio stumti Paso ir Asmens tapatybės kortelės įstatymai. Šios kadencijos parlamentarus parengti Paso įstatymo pataisą - toliau, piliečių pageidavimu, dėti tautybę rodančius spaudus - paragino Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Sąjūdis bei grupė pilietiškai nusiteikusių gyventojų. "Dabartinė tvarka neva pažeidžia žmogaus teises, nes piliečiui pageidaujant jis negali turėti šio įrašo, nors tai neprieštarauja nė vienam Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktui", - teigia šios pataisos autoriai Seimo nariai Arimantas Dumčius ir Rytas Kupčinskas. Kad toks įrašas pasuose galimas, sutinka ir Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos generalinis direktorius Deividas Kriaučiūnas. Bet kairieji užispyrėliškai laikosi savo. J.Olekas iš Seimo tribūnos nesidrovėdamas rėžė atsimenąs ir savo vardą, ir pavardę, ir tautybę. Taigi pastarosios rašymas pase būtų "perteklinė informacija". Seimo kuluaruose socdemai ironizuoja dar aštriau, girdi, gal konservatoriai įsinorės, kad į pasus būtų rašomas ir batų dydis. Signataras Egidijus Klumbys teigia, kad "tautybė" ir "tautiškumas" yra konstitucinės sąvokos, ir ironiškai priduria: "Vadovaujantis tokia kairiųjų logika į pasą nereikėtų rašyti ir vardo, pavardės, nes tu ją puikiai žinai. Galbūt reikėtų įrašyti sunkiau atsimenamą dalyką - asmens kodą, kad tu esi būtent to numerio žmogus". Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas, gindamas partijos kolegų argumentus, kodėl į pasą nereikia įrašyti duomenų apie tautybę, tikina, kad tautybę liudijančio įrašo atsisakė visa Europa. Taip siekiama, jog asmenys nebūtų diskriminuojami tautiniu pagrindu. A.Dumčius ir R.Kupčinskas akcentuoja, kad informaciją apie tautybę ES teisės aktai valstybėms narėms leidžia pateikti savo nuožiūra vidinėje paso viršelio pusėje arba vadinamajame H puslapyje. Tačiau bėda ta, kad naujuosiuose pasuose nėra jokio H ar kitų laisvų puslapių, kuriuose galėtų būti dedamas toks spaudas.
Valdininkui pasas ir traktorininko pažymėjimas - vienodi
S.Bucevičius ir A.Rimkevičius atremia, kad tie, kuriems bus be galo svarbu turėti tautybę liudijantį dokumentą, galės kreiptis į Registrų centrą, kad šis, remiantis ką tik Seimo pataisytu Gyventojų registro įstatymu, išduotų specialų pažymėjimą. Kiek kainuos naujųjų tautybės pažymėjimų spausdinimas, kada bus paskelbtas konkursas jiems gaminti ir kiek tai mums atsieis, kol kas mūsų savaitraščiui nepavyko sužinoti. Aišku viena - bendrovėms, užsiimančioms dokumentų leidyba, tai bus dar vienas garantuotai pelningas valstybinis užsakymas. O Lietuva unikali valstybė, turinti dokumentų visiems gyvenimo atvejams. Važiuojant į ES bei dar keliolika šalių reikia turėti asmens tapatybės kortelę. Bet norint pasiekti Jungtines Amerikos Valstijas, Rusiją, Ukrainą ar Baltarusiją bei kitas į šalis, į kurias vykstant mūsų šalies piliečiams reikia vizų, būtina turėti pasą. Netrukus kišenėje bus dar vienas dokumentas -pilietybės pažymėjimas. Diplomatai ir politikai, tiesa, dar turi diplomatinį, tarnybinį pasą. A.Rimkevičiaus paklausus, kiek dar yra ES valstybių, turinčių tiek asmens dokumentų, ministerijos sekretorius pyktelėjo: "Kitos šalys turi daugiau dokumentų. Kai kurios dar turi tebegaliojančius prieškarinius dokumentus ir jų nekeičia". Galiausiai valstybės tarnautojas, nepatenkintas domėjimusi naujaisiais pasų blankais, išdrožė: "Mes privalome turėti vieną dokumentą - asmens tapatybės kortelę. O pasas yra tik kelionės dokumentas ir yra neprivalomas kaip ir traktorininko pažymėjimas. Be to, yra unikalūs standartai, kas turi būti įrašyta į kelionės dokumentą". Juodasis humoras, bet Lietuvoje irgi "galioja" anos epochos dokumentai. O taip A.Rimkevičiaus bei buvusio jo viršininko ministro J.Bernatonio stumta ir reklamuota asmens tapatybės kortelė kartais ir Lietuvos tarnybų nepripažįstama. Štai rudenį kilo skandalas, kai klaipėdiečių šeima, pateikusi asmens tapatybę liudijančias korteles, negalėjo užregistruoti naujagimio. Tačiau šįmet kovą paaiškėjo, kad advokatei Valerijai Varšinskaitei, turinčiai tik sovietinį pasą, net trisdešimt metų pavyko sėkmingai verstis advokato praktika.
Valdininkai viršijo įgaliojimus
Kodėl šiandieniniuose pasuose neliko sąvokos "piliečio pasas" - niekas dorai nė nežino. Manoma, kad taip nutiko per neapsižiūrėjimą. Kadangi skandalas nekilo, iki šiol buvo tylima. Pataisą, kad būtų grįžta prie ankstesnio varianto šį dokumentą vadinti piliečio pasu, prieš keletą mėnesių pasiūlė parlamentaras Rimvydas Turčinskas. Tačiau jo pataisą remia tik opozicija. Konservatorius Saulius Pečeliūnas ironizuoja, kad nelikus ant paso žodžio "piliečio", lieka neaišku, kieno tas pasas yra: arklio, valstybės, pastato ar piliečio? Bet A.Rimkevičius laikosi savo: "Viršelyje neturi būti užrašo "piliečio pasas", nes niekas jo taip nevadina. Jei kažkam šovė į galvą, kad turi būti kitaip, tai ką, dabar reikia perspausdinti pasus? Nesąmonė". Iš tikrųjų Seimo dešinieji nepajėgia prispausti kairiųjų visiems kartu pareikalauti ministerijos valdininkų atsakomybės, kad jie, neturėdami parlamento įgaliojimų, užsakė spausdinti pasų blankus. R.Kupčinsko nuomone, mūsų valstybėje įsigalėjo ydinga praktika, kai valdininkai savo veiksmais atstovaujamai valdžiai diktuoja sprendimus. Tuo tarpu E.Klumbys įtaria finansinį suinteresuotumą: "Jeigu jau yra atspausdinti pasai, vadinasi, kontraktas spausdinti pasus jau pasirašytas. Pagal mūsų dėsnius procentas nuo kontrakto byra į kišenėlę. O tie kontraktai yra pelningi, dideli".
Pasų blankus lydi skandalai
2002 m. pabaigoje, paaiškėjus, kad asmens tapatybės kortelės užsakytos spausdinti, nors įstatymas dar nepriimtas, kilo skandalas. Be to, paaiškėjo, kad jos galioja tik vykstant į mažiau nei 30 valstybių. Tačiau parlamentas nubalsavo už jų įvedimą. Maža to, Seimas palaimino VRM prašymą trejiems metams asmens tapatybės kortelėms spausdinti skirti 7,5 mln. Lt, o pasų blankams -12,2 mln. Lt. Prieš pradedant gaminti šiuos dokumentus buvo įkurtas Asmens dokumentų išrašymo centras. Jo pastato rekonstrukcijai išleista per 4 mln. Lt. Naujų dokumentų išrašymo įranga kainavo 10,5 mln. Lt. Iš viso programinei įrangai įsigyti Seimas VRM skyrė per 17 mln. Lt. Iš karto po nepriklausomybės atkūrimo, heraldikos specialistams pastebėjus, kad žirgo uodega nupaišyta netinkamai, buvo sunaikinta didžiulė pasų blankų partija.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas