Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai Lietuvoje


Kas atsakys dėl muitininkės mirties 
Daiva Norkienė, Dienraštis "Lietuvos žinios"", 2006 10 06 
Vilniaus oro uoste per patikrinimą staiga mirusios muitinės pareigūnės mirties aplinkybes tyrusi komisija pateikė išvadą: tikrinti muitininkai buvo blaivūs. Vilniaus teritorinės muitinės vadovams ir muitininkus tikrinusiems Tarnybinių tyrimų tarnybos (TU) pareigūnams ketinama skirti nuobaudas. O šios tarnybos laukia reformos. Muitinės departamento komisija baigė darbą rugsėjo 18 dieną. Bet, kaip informavo Muitinės departamento atstovė spaudai Henrika Rukšėnienė, ši istorija dar nesibaigė. Jau sudaryta kita komisija, turinti pradėti nuobaudų skyrimo atsakingiems muitinės pareigūnams procedūrą. Tarnybines nuobaudas siūloma skirti Vilniaus teritorinės muitinės viršininkui Pranui Dragūnui, jo pavaduotojui Gintautui Pupalaigiui, taip pat patikrinimą oro uoste atlikusiems dviem TTT pareigūnams. Tiesa, aukštus pareigūnus ketinama bausti ne dėl įtarto šiurkštumo ar dėl muitininkės mirties. Komisijos nuomone, Vilniaus teritorinės muitinės vadovai ir TTT tyrėjai, turėdami "informacijos apie muitinės oro uoste dirbančių pareigūnų neblaivumą, nesiėmė visų reikiamų priemonių tai įforminti". Išvadoje tvirtinama, kad komisija "nenustatė, jog oro uoste dirbę pareigūnai buvo neblaivūs". Kita vertus, nenustatyta ir priešinga versija, kad juos tikrinę TTT vyrai viršijo įgaliojimus. Pasipiktinimą visuomenėje sukėlęs įvykis, kai išsigandusi tikrintojų netikėtai mirė muitininkė, neliko be atsako. Tikrintojai iš TTT, paprastų muitininkų lyginti su gestapu, netrukus nebegalės veikti kaip panorėję.
Veikė be reglamento
Muitinės departamento darbo grupė parengė "Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos ir elgesio patikrinimų taisyklių" projektą. Spalio 3 dieną su šiuo projektu supažindinta Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga. Muitinės departamentas šias taisykles paruošė sulaukęs kritikos dėl TTT neaiškios ir niekuo nereglamentuotos veiklos. Teigiama, kad TTT - vienintelė tokio pobūdžio imuniteto tarnyba Lietuvoje, veikianti be rašytos patikrinimų organizavimo, atlikimo ir dokumentų įforminimo tvarkos. Skubiai reglamentuoti šios tarnybos veiklą nutarta po rugsėjo pradžioje įvykusio tragiško incidento, pasibaigusio muitinės pareigūnės Monikos Vaitkevičienės mirtimi.
Tyrimas nebaigtas
Įvykį oro uoste tyrusiai komisijai vadovavo Muitinės departamento Personalo ir mokymo skyriaus viršininkas Kęstutis Puidokas. Dar tebevykstant tyrimui jis "Lietuvos žinioms" teigė, kad komisijos surinkti duomenys - prieštaringi. "Darbuotojai tos nakties įvykius vertino skirtingai, - pasakojo Puidokas. - Vieni pareigūnai tvirtino alkoholio negėrę, o juos tikrinusieji " teigė pastebėję girtumo požymių". Viršininkas buvo įsitikinęs, kad tarnybinių tyrimų tarnybos pareigūnai nebuvo šiurkštūs. Jis sakė 2006 10 06neturįs duomenų, kad pareigūnai būtų triukšmingai veržęsi į patalpas, rikiavę oro uoste budėjusius muitininkus. Atvirkščiai: tikrintojus į patalpas lydėjo ir į duris beldėsi posto viršininkė, jie su muitininkais buvę mandagūs. - Vis dėlto kas ir kodėl tą naktį siuntė tyrėjus į oro uostą? - Šios tarnybos tikslas - pasiekti, kad būtų laikomasi darbo drausmės. Matyt, jie turi grafiką, kuriuo vadovaudamiesi tikrina darbuotojus. Pavyzdžiui, neseniai buvo patikrintas Vaidotų geležinkelio postas. į oro uostą pareigūnus pasiuntė jų tiesioginis viršininkas. - Redakcija turi žinių, kad du pareigūnai, kuriuos TTT įtarė buvus girtus, pasitikrino kraują ir jau sulaukė išvados: žmonės buvo visiškai blaivūs. - Taip, tokia medikų išvada: pareigūnų kraujyje alkoholio nerasta. - Kiek tiesos esama kai kurių pareigūnų žodžiuose, kad jūs neva jiems "darėte spaudimą"? - Visiška netiesa! Nedariau jokio spaudimo! - Mums pasakojo, kad komisijai liudijančių oro uosto darbuotojų teiravotės, ar jiems ne per sunku dirbti? Turbūt žmonės tai suvokė kaip pagąsdinimą. - Tai ne gąsdinimas. Man kiekvienas mirties atvejis - tragedija! Darbo vietoje mirė pareigūnė, kurios sveikatą rugpjūtį ištyrę medikai nustatė, kad ji gali dirbti. Pareigūnės mirties priežastis ištirs prokuratūra. O mes svarstėme, gal pareigūnai pervargsta dirbdami ištisą parą. Todėl ir teiravausi, gal 24 valandų darbas kenkia jų sveikatai, ir gal norėtų triūsti po 12 valandų. Bet dirbant po 12 valandų sudėtingiau atvykti į darbą (pavyzdžiui, dėl dažnesnio važinėjimo sunaudojama daugiau kuro - red.). Žmonės man atsakė, kad nori dirbti po parą, nes per laisvas valandėles pailsi.
Kita nuomonė
Muitininkų interesams atstovaujančios profesinės sąjungos vadovai neseniai buvo kitos nuomonės. Profesinės sąjungos valdybos pirmininkas Jūrius Brūklys džiaugėsi, jog "oro uosto darbuotojai neišsigando spaudimo ir patvirtino, jog TTT pareigūnų metodai buvo šiurkštūs". "Iš pradžių manėme, kad žmonės bijos kalbėti tiesą, - teigė Brūklys. - Puidokas muitininkų klausė, gal jiems sunku dirbti. Ketino "padaryti" 12 valandų budėjimus, o ne 24 valandų, kaip yra dabar. Šiems darbuotojams tokia tvarka netiktų, jie praktiškai neturėtų kada pailsėti namie". Anot Brūklio, paaiškėjo, kad anoniminio skambučio apie neva girtaujančius pareigūnus nebuvo. O vienas TTT tyrėjų "buvo išsikvietęs pamainos viršininkę, kad ši pasirašytų, jog tos pamainos muitininkai darbe buvo neblaivūs". "Laimė, ji nepasirašė tokio rašto, - sakė Brūklys. - Šiuo metu gautos medikų išvados jau įrodė, kad muitininkai buvo blaivūs". Profesinės sąjungos atstovai mėgina išsiaiškinti, kaip dažnai TTT tikrina muitinės valdžios viršūnes, kriminalinę tarnybą ir kitus padalinius, ar dėmesį sutelkia išskirtinai į žemiausiąją grandį. "TTT - labai didelius įgaliojimus turinti tarnyba, bet jos esmė nelabai aiški, - stebėjosi Brūklys. - Užsienyje vadinamosios imuniteto tarnybos ne girtuoklius gaudo, o aiškinasi korupcinius ryšius. Muitinės valdžią ne kartą įspėjome apie TTT pareigūnų šiurkštumą, prašėme labiau reglamentuoti šios tarnybos darbą, kad ji tirtų ir korupcijos apraiškas". Brūklys teigė Muitinės departamento vadovybei pranešdavęs jam žinomus atvejus, kai per sieną buvo prašoma "neužlaikant praleisti" aukštų politikų pažįstamus verslininkus. Brūklio nuomone, TTT tampa įrankiu susidoroti su "nepatogiais" darbuotojais. Tačiau Muitinės departamento generalinis direktorius Rimutis Klevečka anksčiau tvirtino priešingai: TTT darbu nepatenkinti drausmės pažeidėjai.
Mirė darbe
Kaip rašė LŽ, rugsėjo 2-osios naktį per TTT patikrinimą mirė Vilniaus oro uoste budėjusi 52 metų muitininkė Vaitkevičienė. Muitinės departamento vadovas LŽ tuomet tvirtino, kad buvęs gautas signalas apie girtaujančius pareigūnus. Tą naktį laisvu metu, nebuvus lėktuvo reisų, pareigūnai ilsėjosi patalpose. Profsąjungos tinklalapyje www.laborunion.lt buvo teigiama, kad, pasak įvykio liudytojų, apie antrą valandą TTT vyr. inspektorius Vladislavas Bogdzevičius, kumščiu daužydamas duris, įsiveržė į moterų poilsio patalpą. Išsigandusi garsaus beldimo ir reikalavimo "pūsti tikrintojui į veidą" Vaitkevičienė pabalo, žengė atatupsta, iš burnos ir nosies paplūdo kraujas. Po 15 minučių atvykę greitosios pagalbos medikai pareigūnę rado mirusią. Dėl Vaitkevičienės mirties Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje iškelta baudžiamoji byla.
Nežino, ar baus
Įvykius oro uoste bei TTT veiklą tyrė ir Finansų ministerijos komisija. Jos sprendimo vakar sužinoti nepavyko. Ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Lenkutis "Lietuvos žinioms" sakė, kad komisija taip pat baigė tyrimą, tačiau išvadų negali komentuoti, nes "su jomis šiuo metu susipažįsta ministras". Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Dragūnas vakar buvo lakoniškas. Paklaustas, kaip vertina komisijos siūlymą jį bausti, atsakė parašęs pasiaiškinimą, buvęs iškviestas į komisiją, tačiau apie būsimą nuobaudą neturįs jokių žinių. "Nežinau, ar mus nubaus, - sakė Dragūnas. - Kai buvo gautas signalas, kad oro uoste esą girtaujama, nusiunčiau ten savo pavaduotoją. Mano atostogos tą vakarą baigėsi tik apie 24 valandą. Vėliau pasipylė skambučiai, kad mirė pareigūnė, todėl ir aš ten nuvykau. Man rūpėjo žmogaus mirtis! Gal tuo pat metu turėjau kažkaip įforminti ir pareigūnų neblaivumą? Tačiau aš pats du pareigūnus, kurie galbūt sudarė neblaivių įspūdį, nuvežiau į Priklausomybės ligų centrą ištirti kraujo. Centro išvada: pareigūnai blaivūs".
P. S.
Kai straipsnis buvo paruoštas spaudai, redakcija sulaukė dar neoficialios informacijos, neva Finansų ministerijos netenkina Muitinės departamento komisijos išvados. Esą svarstoma, ar bausti Muitinės departamento generalinį direktorių ir kitus už TTT darbą atsakingus pareigūnus dėl to, kad ši tarnyba dirbo be reglamento. Finansų ministerija savo išvadas ketina pateikti pirmadienį.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas