Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalai Lietuvoje


Prezidento buhalterė išlupinėja skolas 
Asta Martišiūtė, Dienraštis "Respublika", 2006 10 26 
Laikinai vyriausiosios buhalterės pareigas Prezidentūroje einanti Gema Grigelevičienė skaičiuoja ne tik Prezidentūros pinigus. Ji vienu metu sugeba dirbti keturiose darbovietėse, tarp jų ir skolų išieškojimo firmoje bei bendrovėje, kurios veikla - rinkti duomenis apie privačius ir juridinius asmenis. Prezidentūros kancleris Osvaldas Markevičius "Respublikai" teigė, kad buhalterė nuo jo nuslėpė dirbanti ir kitose bendrovėse, o buhalterė tvirtina informavusi Prezidentūros kanceliarijos vadovą, kad papildomai uždarbiauja skolų išieškojimo firmose.
Dirba ne tik prezidentui
Laikinai Prezidentūros vyriausiosios buhalterės pareigas einanti G.Grigelevičienė šioje institucijoje įsidarbino prieš ketverius metus. Nors buhalterė Prezidentūroje oficialiai įdarbinta visai darbo dienai - nuo 8 iki 17 val., ji darbo metu tvarkė dar kelių bendrovių buhalteriją. Keisčiausia, kad Prezidentūros buhalterė dirbo skolų išieškojimo bendrovėje, taip pat bendrovėje, kuri irgi verčiasi skolų išieškojimu bei pagal užsakymą renka ir parduoda duomenis apie asmenis. Todėl neatmestina galimybė, kad Prezidentūros buhalterei prieinamos duomenų bazės galėjo būti puikus masalas skolų išieškojimo firmoms. Tokius įtarimus dar labiau pakursto žinia, kad abi skolų išieškojimu besiverčiančios bendrovės yra susijusios su buhalterės sūnumi Gediminu Grigelevičiumi. G.Grigelevičius yra skolų išieškojimo bendrovės "Coface IGK" direktorius ir kitos panašia veikla užsiimančios bendrovės "Balt risk", kuri rengia pažymas, susijusias su asmenų turtu, pajamomis ir kitais duomenimis, vienas iš akcininkų. Abiejose bendrovėse buvo įdarbinta ir Prezidentūros buhalterė G.Grigelevičienė.
Pas buhalterę - su palyda
Skolų išieškotojų buhalterę Prezidentūroje nuo pašalinių saugo devyni užraktai. Prezidentūros Spaudos tarnybos atstovė pareiškė, kad pas buhalterę į kabinetą galima užeiti tik tokiu atveju, jeigu ji pati to pageidaus. Pasiteiravus pačios G.Grigelevičienės, ar pas ją galima ateiti, ši iškart atsisakė, tačiau ilgai įkalbinėjama ir prašoma paaiškinti, kaip jai pavyksta suderinti iš karto keturis darbus, galiausiai sutiko pasikalbėti. Vieniems žurnalistams į Prezidentūros flangą, kur yra G.Grigelevičienės kabinetas, eiti neleista. "Respublikos" žurnalistę ir fotografą lydėjo Spaudos tarnybos atstovė.
Atskubėjo advokatė
Vos pradėjus pokalbį su buhaltere į jos kabinetą kaip viesulas įsiveržė moteris. Ji prisistatė esanti G.Grigelevičienės advokatė. Moteris tuoj pat išsitraukė filmavimo kamerą tvirtindama, kad fiksuoja, kaip žurnalistai pažeidinėja buhalterės teises. "Aš neleidau fotografuoti. Aš patvirtinu jūsų pažeidimo faktą", - aiškino advokatė. Prezidentūroje advokatė jautėsi, tarsi būtų savo namuose, liepė "Respublikos" žurnalistams išeiti iš jos ginamosios kabineto. Advokate prisistačiusi moteris nurodinėjo, kaip buhalterė turi elgtis. "Nekalbėk", - aiškino ji. "Paskambink, ir tegul jiems pasako, kad tu nedirbi", - toliau nurodymus G.Grigelevičienei bėrė ji. Prezidentūros buhalterė klusniai surinko telefono numerį. "Gediminai, sako, kad aš pas tave dirbu. Tu paneik, kad aš pas tave dirbu", - pasakė G.Grigelevičienė ir perdavė žurnalistei telefono ragelį. Ilgai spėlioti nereikėjo - buhalterė paskambino sūnui. G.Grigelevičius patvirtino, ko mama prašė, ir teigė daugiau nenorintis kalbėti. Su G.Grigelevičienė pasikalbėti nepavyko, kadangi į pokalbį nuolat įsiterpdavo advokatė, kurios balsas permušė klientės bandymus ką nors paaiškinti. "Aš jos advokatė. Ko jūs prie jos kimbate? Po darbo dirbo", - bėrė advokatė. Paklausta, kaip pavykdavo suderinti darbą Prezidentūroje ir skolų išieškojimo firmoje, G.Grigelevičienė atsakė: "Nežinau". Advokatės pamokyta į kitus "Respublikos" klausimus ji atsakinėjo taip pat arba tvirtino, kad tai tik gandai. Buhalterė prisipažino tik tai, kad tvarko vienos garažų bendrijos buhalteriją, o už paslaugas gauna atlyginimą. Ji teigė, kad kitose bendrovėse, kurių pavadinimų neminėjo, dabar jau nebedirba, tačiau apie vienu metu derinamas kelerias pareigas ji tvirtino informavusi savo viršininką - Prezidentūros kanclerį. "Visi viską žinojo. Ir nebūkite sensacijų ieškotojai", - kalbėjo G.Grigelevičienė.
Advokate apsimetė Prezidentūros darbuotoja
"Respublikai" pradėjus domėtis, kaip advokatei taip greitai pavyko gauti leidimą patekti į Prezidentūrą, paaiškėjo, kad advokate apsimetinėjo Prezidentūros kanceliarijos darbuotoja Loreta Staponavičiūtė. Kadangi G.Grigelevičienė šiuo metu laikinai eina vyriausiosios buhalterės pareigas, apsimetėlė advokatė yra jos pavaldinė. Tiesa, pati G.Grigelevičienė neprisipažino, kad jos gynėja apsimetėlė. Po incidento L.Staponavičiūtė "Respublikai" pranešė parašiusi pareiškimą išeiti iš darbo, nes esą žurnalistai jai trukdo dirbti. Advokate apsimetinėjusi L.Staponavičiūtė teigė, kad atsistatydinimo pareiškime nurodė, jog darbą palieka dėl nepakenčiamų sąlygų. "Aš visada savo bendradarbę ginu, kadangi aš ją labai myliu, ji gero būdo", - sakė advokate apsimetinėjusi buhalterė. "Respublikos" žiniomis, L.Staponavičiūtė pareiškimą dėl atleidimo iš darbo parašo nebe pirmą kartą, tačiau vėliau atsiima.
Kancleris pratrūko už uždarų durų
Prezidentūros kancleris O.Markevičius sakė, kad buhalterė tik po "Respublikos" apsilankymo prisipažino dirbusi ir kitose bendrovėse. Kancleris teigė negalįs nieko komentuoti, nes esą norįs pirmiau viską išsiaiškinti. Jis taip pat nežinojo, kokios duomenų bazės prieinamos buhalterei G.Grigelevičienei ir ar jos negali būti naudingos skolų išieškojimo firmoms. Koridoriuje trumpai pasikalbėjęs su žurnalistais kancleris nuskubėjo į Spaudos tarnybos kabinetą. Nors durys buvo uždaros, kanclerio riksmas skambėjo net koridoriuje. O.Markevičius pirmiausia pradėjo aiškintis, kaip "Respublikos" žurnalistai pateko pas buhalterę. Kancleris garsiai ir ne itin etiškai kitų kolegų akivaizdoje plūdo vieną pavaldinę, lydėjusią žurnalistus pas buhalterę. Esą ši galėjo pasistengti, kad susitikimas nebūtų įvykęs, ir pareikalauti, kad buhalterei klausimai būtų pateikti raštu. Kancleris buvo nepatenkintas ir tuo, kad skandalingoji buhalterė buvo nufotografuota.
Darbo laikas - dviem bendrovėms
Bendrovės "Balt risk" vadovas Justinas Alekna "Respublikai" teigė, kad jo vadovaujama bendrovė dirba nuo 8 iki 17 val., o tuo metu bendrovėje kartais būdavo ir buhalterė G.Grigelevičienė. Tuo laiku G.Grigelevičienė oficialiai "darbuodavosi" Prezidentūros rūmuose. Beje, nuo Prezidentūros iki J.Aleknos vadovaujamos bendrovės gana ilgas kelias, "Balt risk" įsikūrusi buvusiame Šiaurės miestelyje Žirmūnuose. G.Grigelevičienė buvo vienintelė šios bendrovės buhalterė. Skolų išieškojimo bendrovės direktorius sakė, kad minėta moteris šiuo metu bendrovėje nebedirba. Jis neslėpė žinojęs, kad jo buhalterė dirbo Prezidentūroje. Paklaustas, kaip jo vadovaujama bendrovė renka duomenis apie asmenų pajamas, turtą ir kita, jis atsakė: "Esant reikalui mes tą informaciją gauname".

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas